Contact

Head Office:
ADK logistic, s.r.o.  
Sečovce 1223/40
078 01 Sečovce
                          
phone:  +421 948 34 72 27                                
e-mail: info@adklogistic.com                                                                        

IČO: 47 361 778
IČ DPH: SK2023839774

Zápis v Obchodnom registri Okresného súdu Košice I,
Oddiel: Sro, Vložka č. 33106/V

Local Office:
ADK logistic, s.r.o.  
SNP 110
075 01 Trebišov
                          
phone:  +421 948 34 72 27                                
e-mail: info@adklogistic.com
 

 
Contact form